Laatste wijziging: 02.10.2009 | Home | Siebrand | Contact | Copyright | Disclaimer | Privacy | Techniek


Siebrand langere tijd in het ziekenhuis

Nijmegen / Malden, 24 september 2009
(Tekst: Florian)

Vanwege zijn lage geboortegewicht van 1860 gram blijft Siebrand nog meerdere weken in het ziekenhuis.

Pas als hij 2100 gram weegt mag hij naar huis. Nu is hij daarvoor nog te kwetsbaar. Overigens gaat wel alles goed met Siebrand. Hij is levendig en helder. Zijn temperatuur en glucose zijn in orde.
Later volgt meer over Siebrand.

Dysmatuur
Siebrand is te licht voor zijn leeftijd. Dit heet dysmatuur. Voor deze dysmaturiteit waren tijdens de zwangerschap geen aanwijzingen. Integendeel, want bij de 20-weken echo werd Siebrand zelfs een week 'ouder' ingeschat op basis van zijn lengte op dat moment.
Uit studies blijkt overigens dat het voor een kind beter is dat een eventuele achterstand in groei in de tweede helft van de zwangerschap plaatsvindt in plaats van in de eerste helft.