Laatste wijziging: 13.03.2007 | Home | Contact | Copyright | Privacy | Techniek
Disclaimer

De artikelen en afbeeldingen op deze website stel ik met zorg samen. Informatie over willekeurig welk onderwerp dien je in beginsel echter te beschouwen als ongevalideerd. Vaak geeft informatie uitsluitend een persoonlijke opvatting of persoonlijke beleving weer. In teksten en op afbeeldingen kunnen zaken anders voorgesteld worden dan ze in werkelijkheid zijn.

Ik wijs iedere verantwoordelijkheid wat betreft informatie en afbeeldingen op onze website, en alles wat eventueel voortvloeit uit het gebruik ervan, op welke wijze dan ook, van de hand.

Hetzelfde geldt ook voor alle informatie, afbeeldingen en uitingen op externe websites waarnaar ik vanaf onze website link.

Meer informatie
De webbeheerder geeft je, indien gewenst, uitleg en informatie over de inhoud van deze disclaimer. Je kunt hiervoor mailen.